Fönster ska inte bara vara vackra och dekorativa på både in- och utsidan utan också släppa in dagsljus samt hålla vinterns kyla och vind ute. Samtidigt ska de också ska hålla en bra kvalitet – gärna vara bästa möjliga för miljön. I denna artikel ska vi på ett sammanfattande sätt gå igenom vilka för- och nackdelar olika fönster har med energitillgång vid tillverkning, underhåll och miljöpåverkan i det långa loppet.

Att tänka på vid fönsterbyte

fönsterbyteNär du väljer fönster är det inte bara val av material som är viktigt utan du måste också se till hela fönstret livslängd, vilken typ av underhåll som krävs och hur tillverknings processen påverkar miljön. Om fönstret är tätt och bibehåller värmen i rummet på ett bra sätt kan även detta påverka miljön positivt då du sparar energi på uppvärmningen och du kan kanske tjäna in fönstrets kostnad i sänkta elräkningar. Det är med andra ord mycket att ta med i beräkningarna när du väljer ditt nya fönster.

Tänk på att du alltid kan få hjälp lokalt när det gäller konsultering kring prisfrågor, material och miljöaspekten för olika fönster. Om du står inför ett fönsterbyte i Lidköping, Göteborg, Stockholm eller annan ort, är det aldrig fel att du hör av dig till fler än en fönstermonterare.

Material och energi

Så vilket material är bäst när du väljer ditt nya fönster? Det finns tre energimärkta alternativ att välja mellan, plast, aluminium och trä. Plast är oftast det billigaste alternativet men det är relativt energikrävande vid tillverkning vilket självklart påverkar miljön negativt. Dock kräver plastfönster minimalt underhåll under sin livslängd vilket till viss del väger upp det.

Träfönster ligger i mellanprisklassen och då de är i ett förnybart material så kräver dem inte så mycket energi vid tillverkning men kräver konstant underhåll med oljor och färger under hela sin livslängd. Du kan även få träfönster klädda med aluminium på utsidan, vilket är ett bra alternativ då dem blir relativt underhållsfria, dock är det en dyrare lösning. Tillsammans med de fönster som är helt i aluminium är det den dyraste lösningen.

Aluminium är liksom plast väldigt energikrävande vid tillverkning men har lång livslängd utan underhåll. Samtliga material är i dagsläget återvinningsbara vilket är ett stort plus i kanten.

Återanvändnining

Ett annat bra alternativ för miljön är att återanvända eller renovera gamla fönster.

Viktigt att tänka på när man gör detta är dock att se till att dina fönster håller tätt då vinddrag snabbt ger stora energiförluster. Men annars kan du uppnå energieffektiva och miljövänliga lösningar med nya energisparglas i gamla fönsterkarmar.